Termín odevzdání prací:
28. 1. 2030 ve 23:59
Termín ukončení hodnocení:
6. 2. 2022 ve 23:59
Kontaktuj admina soutěže

Vyhraj špičkový NVIDIA Studio notebook v Mistrovi video efektů!

PeanutFanboy, 16. 12. 2021 22:34

 

Baví vás editace videí? Rádi soutěžíte? Chcete se něčemu novému přiučit? Zapojte se tedy do nové soutěže, kterou jsme pro vás ve spolupráci s firmami NVIDIA a CZC.CZ připravili! Stačí vám k tomu málo - umět pracovat v editačním programu, být studentem na střední či vysoké škole a žít v České republice, nebo na Slovensku.

Kdy a kde se soutěž koná?

Mistr video efektů probíhá v termínu od 14. 12. 2021 do 28. 1. 2022.

Pořadatelem soutěže je portál LanCraft.cz. Svoje práce však budete nahrávat na portál mistrefektu.cz, kde poté můžete kontaktovat podporu a bude zde probíhat i hlasování. 

Registrace

Prvním krokem je vytvoření účtu na již zmiňovaném portálu mistrefektu.cz. Registraci provádí každý účastník samostatně

Pro plné zapojení v soutěži je nutné kromě základních registračních informací uvést:

 • Jméno a příjmení 
 • Školu, na které student studuje
 • Ročník

Pravidla

Jako každá jiná soutěž, tak i tato má pravidla, která se musí dodržovat. Pokud některé z pravidel porušíte, vaše práce ztrácí šanci na výhru. Neznalost pravidel neomlouvá!

 1. Student musí pravdivě vyplnit informace o sobě a o škole, na které studuje.
  • Na vyžádání může pořadatel soutěže vyžádat od soutěžícího potvrzení o studiu či jiné nutné doklady (v souladu se zákony České Republiky a Slovenské republiky)
 2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti středních škol (nehledě na její druh) a vyšších gymnázií, dále pak univerzit a pouze z České a Slovenské republiky.
 3. Je zakázáno používat v rámci práce materiály, na které se vztahuje autorské právo třetí strany (mimo materiálů poskytnutých pořadatelem soutěže).
 4. Práce nesmí obsahovat (přímo či vyobrazení):
  • registrované značky (vyjma loga CZC.CZ dodaného pořadatelem soutěže)
  • alkohol, tabákové výrobky a drogy
  • prvky sexuálně sugestivního obsahu a násilí a jiné nevhodné prvky
 5. Student může nahrát upravenou verzi práce, ale maximálně 24 hodin po jejím nahrání.
 6. Nahráním práce soutěžící prohlašuje, že výsledná práce je výhradně jeho dílem.
 7. Na vyžádání je student povinen zaslat zdrojový soubor své práce.
 8. Je zakázáno přihlásit se do soutěže pod více než 1 účtem.
  • Je zakázáno nahrát práci pod více než 1 účtem.
  • Je zakázáno hodnotit svoji práci s více než 1 účtem.
 9. Soutěžící má právo použít raw video soubory a další podklady, které poskytl pořadatel.

Podoba a obsah práce

Varianta 1: Poskládat z hrubého materiálu video, ve kterém student sám popíše, co se podle něj v obraze děje a sestaví PC dle sebe. materiály

Varianta 2: Vymyslet a zpracovat videem příběh o tom, co se stane, když se spojí CZC a NVIDIA. materiály

Práce musí mít alespoň 30 FPS a délku v rozmezí 1-2 minuty. Musí být ve Full HD (1920x1080),16:9 a musí být v kompatibilním formátu pro nahrání na YouTube.

Je však možnost vytvořit kombinaci obou variant.

Hodnocení

Práce budou hodnocené kombinovaným způsobem - veřejností a porotou složenou ze zkušených video editorů.

Porota se skládá z pěti členů, kde každý z nich udělí práci hodnocení od 0 do 10. Každý bod tohoto hodnocení se počítá jako 2 body do finálního bodování práce.

Hodnotitelé z veřejnosti mají možnost dávat na práci "To se mi líbí" v podobě srdíček.

Pokud má práce méně než 100 srdíček, tak se každé srdíčko počítá jako 1 hlas do finálního bodování.
Pokud má práce více než 100 srdíček, tak každých dalších 5 srdíček se počítá jako 1 hlas do bodování.

Výhra 

Na nejlepšího video tvůrce celé soutěže čeká luxusní NVIDIA Studio notebook GIGABYTE AERO 15 XC s GeForce RTX 3070!

Do soutěže se můžete zapojit i jako hodnotitel a získávat body za hodnocení prací. Na konci soutěže se vyberou výherci, kteří si odnesou hodnotné ceny. K hlasování stačí pouze účet na portálu mistrefektu.cz. K účasti jako hodnotitel není potřeba být studentem.